Putkiremontti Helsinki – käyttövesiputkiremontti

Askarruttaako kotisi taloyhtiösi putkistojen kunto? Pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille Helsingissä!

Vintek = putkiremonttien asiantuntija Helsingissä

Putkiremontti saattaa monelle tuntua turhalta rahareiältä, sillä putket eivät ole näkyvillä, eivätkä näin vaikuta juurikaan siihen, mitä ihminen näkee. Putkiremontti näkyy eniten asukkaille silloin, kun kylpyhuone ja wc-tilat saneerataan putkiremontin yhteydessä. Usein putkiremontin johdosta asukkaat saavatkin uuden ja säihkyvän kylpyhuoneen!

Mikäli putkiremontti tehdään liian myöhään, saatetaan puhua jopa vesivahingon estämisestä. Tällöin putket ovat saattaneet vuotaa tai muilla tavoin vaurioitua. Uudet käyttövesiputket parantavat vedenpaineita ja lämmitystä, sekä näin lisäävät myös asumismukavuutta. Uudet putket parantavat myös vesi- ja energiatehokkuutta.

Putkiremontti nostaa asunnon arvoa – joskaan ei aina välttämättä asuntokohtaisten putkiremontin kulujen verran. Siihen vaikuttaa toki moni muukin asia.

Yksi asia kuitenkin on varmaa: laadukkaasti tehty Vintek putkiremontti pidentää talon ikää, vähentää korjaustarpeita ja pienentää merkittävästi esimerkiksi vesivahinkojen riskejä.

LVI-palvelut

Onko putkiremontti Helsingissä tullut talollenne tai taloyhtiöllenne ajankohtaiseksi – mutta mistä tekijä?

Vintek on helsinkiläinen putkiremontteihin erikoistunut kasvuyritys, joka osaavan henkilökunnan lisäksi käyttää ainoastaan alan uusimpia teknologioita ja laadukkaimpia materiaaleja. Tekijän valinnassa huomio kannattaa kiinnittää tekniikoiden, yrityksen talouden ja kokemuksen lisäksi referensseihin. Tyytyväiset asiakkaat ja onnistuneet projektit kertovat aina enemmän, kuin korulauseet.

Tässä muutama hyvä indikaattori, kannattaisiko meidät pyytää ilmaiselle arviokäynnille

  • Talon rakentamisesta on kulunut yli 15 vuotta
  • Edellisestä putkiremontista on kulunut yli 15 vuotta
  • Kiinteistössä on sattunut vesivahinko tai useampia
  • Epätavallisia havaintoja käyttövedessä
  • Epätavallisia oletettavasti putkista kuuluvia ääniä
  • Ongelmia vesikalusteiden kanssa
Tilaa ilmainen arvio

Putkiremontin hinta Helsingissä – mikä hintaan vaikuttaa?

Helsingissä ja muualla pääkaupunkiseudulla niin putkiremontin, kuin muidenkin remonttien tekeminen on muuta maata kalliimpaa. Kaikki kustannukset ovat nimittäin suuremmat, kuin muualla Suomessa. Tästä syystä yritykset joutuvat veloittamaan työstään enemmän, joka taas näkyy loppuasiakkaan kukkaron lisäksi asuntojen hinnoissa.

Kiinteistöliiton tekemän korjausrakentamisbarometrin mukaan: putkiremontin keskihinta on:
Koko Suomessa 430 € / huoneistoneliö
Pääkaupunkiseudulla 625 € / huoneistoneliö

Mikäli asuntosi asuinpinta-ala on esimerkiksi 50m2, voit laskea putkiremontin hinnaksi asuntosi osalta karkeasti 625 x 50 = 31 250 €

Pääkaupunkiseudun hinnat ovat jotakuinkin yhtä kuin Helsingin hinnat – joskin Helsingin hinnat saattavat olla sieltä kärkipäästä. Hintaan kuitenkin vaikuttaa paljon moni muukin asia, kuin se, sijaitseeko kohde Helsingissä vai Kauniaisissa. Pääkaupunkiseudulla toimivat yritykset tekevät kuitenkin koko pk-seudun alueella käyttövesiputkiremontteja.

Putkiremontti on pientalolle tai kerrostaloyhtiölle aina iso investointi, että sen toteuttaminen kilpailutetaan useammalla toimijalla.

Isännöintiliiton mukaan putkiremontin hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat:
– Kohteen sijainti
– Kohteen ikä, koko ja tyyppi
– Asuntojen määrä
– Urakkamuoto
– Remontin laajuus
– Samassa yhteydessä tehtävät muut remontit

Hintatason saa nopeasti selville. Vintek tulee ilmaiselle kohteen hinta-arviokäynnille jatkuvien päivystäjien ansiosta todella nopeasti.

Harkitsetko putkiremonttia Helsingin alueella? Soita numeroomme 044 243 2297 ja saat Vintekin ammattilaisen ilmaiselle arviokäynnille.

Asianmukainen ja tiheä kartoitusväli ennen putkiremonttia

Ennen putkiremonttitarpeita on erittäin tärkeää pitää huolta siitä, että asianmukaiset kartoitukset putkien kunnosta on tehty asianmukaisella tavalla ja riittävän tiheästi. Säännöllinen putkien kunnon selvittäminen auttaa ajoittamaan putkiremontin oikeaan aikaan.

Valitettavan usein riittäviä kartoituksia ei olla tehty ja putkiremontin tarve huomataan vasta vesivahingon sattuessa. Putkiremontin / käyttövesiremontin nykytilan kartoitus kannattaa tilata hyvissä ajoin, jotta vältytään suuremmilta kustannuksilta ja ennen kaikkea ongelmilta, joita mahdolliset vesivahingot asukkaille aiheuttavat.

Putkiremonttityypin valitseminen – laaja remontti vai sukitus?

Ennen putkiremonttia tilaajan tulee punnita tekijöiden lisäksi myös toteutustapaa. Eli tehdäänkö kohteeseen kattava ja pitkäikäinen putkien täydellinen uudistus vai siirretäänkö laajemman putkiremontin tekemistä esimerkiksi 10–15 vuodella eteenpäin ja tehdään kevyempi putkien sukitus.

Tähän kokonaiskuvaan vaikuttaa merkittävästi taloyhtiön taloudellinen tilanne. Mikäli investointiin on varaa, kannattaa putkiremontti tehdä yleensä kerralla kuntoon, eikä siirtää remonttitarvetta eteenpäin.

Putkiremontin tilaamisessa ei kannata tuijottaa pelkästään hintalappua, vaan myös sitä, minkä verran kyseinen yritys on tehnyt putkiremontteja nimenomaan Helsingin alueella.

Määräykset, vaatimukset ja laatustandardit ovat Helsingissä nimittäin korkeammat muuhun Suomeen verrattaessa. Kun urakan tilaa alan kasvuyritykseltä, tietää, että moni muukin on tilannut.

Putkiremontti Helsinki

Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja siellä putkiremontteja tehdään luonnollisesti eniten. Siksi olemme kesittyneet Vintekillä nimenomaan Helsingin alueelle.

Helsingissä on paljon vanhoja taloja, joissa putkistot ovat tulleet tai tulossa pian tiensä päähän.

Mitä putkiremontti tarkoittaa?
Putkiremontti tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan talon putkistojen uusimista tai korjaamista. Putkiremontti on yleinen toimenpide, jonka avulla parannetaan talon vesihuoltoa ja vältetään mahdollisia putkivaurioita tai vesivahinkoja.

Putkiremontti voi tulla tarpeelliseksi esimerkiksi vanhojen putkien kulumisesta, pienistä tai suuremmista vuodoista tai toimimattomista viemäreistä.

Laajassa putkiremontissa vanhat putket poistetaan kokonaan ja korvataan uusilla, kestävämmillä nykyaikaisilla materiaaleilla.

Putkiremontti on yleensä laaja ja monivaiheinen projekti, joka saattaa vaatia asukkailta kärsivällisyyttä ja pienempiä tai jopa isompia järjestelyjä.

Helsingissä putkiremontteja tehdään talokannan vanhenemisen johdosta tälläkin hetkellä useissa taloyhtiöissä. Tyypillinen Vintekin saneeraama kohde on Helsinkiläinen vanhahko kerrostalo, joka ovat rakennettu pääasiassa 70- ja 80-luvuilla. Tätä 40-50 vuotta vanhempiin taloihinkin tehdään sitten jo toisen kierroksen putkiremontteja. Putket kun aina kuluvat, tekee remontin sitten kuinka hyvin tahansa.

Putkiremontti vaikuttaa aina jollain tavalla asukkaiden arkeen. Putkiremontin aikana vesi- ja viemärijärjestelmä ovat yleensä poissa käytöstä tiettyinä aikaväleinä.

Putkiremontin kesto:
Remontin kesto riippuu talon koosta ja remontin laajuudesta, mutta se voi kestää useista viikoista jopa useisiin kuukausiin.

Vintek hoitaa ammattitaitoisesti putkiremonttien lisäksi muitakin putkimiehen töitä. Urakan laajuuden perusteella työmaalle lähetetään juuri oikea määrä henkilöstöä. Vintek varma valinta. Vintek on niin ammattilaisten, kuin kuluttajienkin suosiossa ja kasvaa tämän takia myös nopeasti.

Kutsu paikalle alueesi tunteva putkiremonttien ammattilainen Helsingistä

Kun olet yhteydessä meihin, voit olla varma siitä, että Helsingin ja alueesi tunteva ammattilainen saapuu paikalle sovittuna päivänä, sovittuun kellonaikaan oikeanlaisilla varusteilla ja työkaluilla, sekä perehtyy tilanteeseenne.